Rejestracja
Dane uczestnika
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji przez Organizatora i Partnerów wydarzenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa w Konferencji IT w instytucjach finansowych
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i Partnerów wydarzenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

* pola obowiązkowe - prosimy również o podanie jednego z dwóch telefonów kontaktowych

Miejsce konferencji

Zobacz także