Projekt EKF

Projekt EKF

Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie działań i rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej.

Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych.

Europejski Kongres Finansowy to także Rekomendacje, studia i ekspertyzy związane z praktyczną realizacją rekomendacji oraz debaty medialne dotyczące postępu w ich wdrożeniu.

Aktualne obszary tematyczne projektu Europejski Kongres Finansowy:

  • Bezpieczeństwo i rozwój rynków finansowych w UE
  • Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
  • Zrównoważone finansowanie infrastruktury

Seminaria tematyczne organizowane corocznie przez Gdańską Akademię Bankową:

  • Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach
  • IT w instytucjach finansowych
  • Kongres Bankowości Detalicznej
  • Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych
  • Kongres Consumer Finance


Odbywający się co roku w Sopocie European Financial Congress stanowi z jednej strony podsumowanie dorobku merytorycznego projektu, a z drugiej – inspiruje oraz wyznacza kierunki i cele dla przyszłych działań.

Miejsce konferencji

Zobacz także