Rekomendacje, prezentacje i analizy

G. Kuliszewski - Breakthrough banking
M. Nadolny: PSD2 - szanse i zagrożenia ery Big Data
Publikacja pt. Wyzwania informatyki bankowej 2016
IT w instytucjach finansowych-krótka informacja o poprzedniej edycji
Czas na chmurę w sektorze finansowym w Polsce! A.Gibas, M.Gawroński, R.Gajda
Publikacja pt. Wyzwania informatyki bankowej 2014

Poprzednie edycje