Na skróty

» Projekt EKF
Strona projektu EKF

» Rekomendacje
Zapoznaj się z naszymi rekomendacjami

» Kalendarium
Sprawdź kiedy odbędą się najbliższe konferencje

» O nas
Poznaj nas i dowiedz się kto tworzy EKF

Kontakt z organizatorem

Gdańska Akademia Bankowa

ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
Tel. +48 58 524 49 01
e-mail: poczta@gab.com.pl

Michał Musiał - Partnerzy i Program

Tel. +48 58 524 49 52
e-mail: michal.musial@gab.com.pl

Monika Hommel - Rejestracja uczestników

Tel. +48 58 524 49 42
e-mail: monika.hommel@gab.com.pl

Co to jest Projekt EKF?

Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i  stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej.

Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych.

Europejski Kongres Finansowy to także rekomendacje, studia i ekspertyzy związane z możliwościami ich praktycznej realizacji oraz debaty medialne dotyczące ich wdrożenia.

Aktualne obszary tematyczne projektu Europejski Kongres Finansowy:

  •     Bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE
  •     Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego
  •     Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
  •     Finansowanie projektów infrastrukturalnych

Seminaria tematyczne organizowane corocznie przez Gdańską Akademię Bankową:

  • Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych
  • IT w instytucjach finansowych
  • Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych
  • Kongres Bankowości Detalicznej
  • Kongres Consumer Finance

Odbywający się corocznie w Sopocie European Financial Congress stanowi z jednej strony podsumowanie dorobku merytorycznego projektu, a z drugiej – inspiruje oraz wyznacza kierunki i cele dla przyszłych działań.

 

Projekt EKF