IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
10-11 września 2020
REJESTRACJA

W skrócie o IT

Nadrzędnym celem naszej konferencji jest budowanie relacji służących identyfikacji i zrozumieniu oczekiwań oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych oraz sprawnej, bezpiecznej i optymalnej ze względów ekonomicznych obsługi klientów instytucji finansowych. Głęboko wierzymy, że dzięki corocznym spotkaniom osób z różnych współpracujących ze sobą środowisk, cel ten jest osiągany.

Partner główny

Partnerzy

Współorganizatorzy

Sponsor

Do konferencji pozostało:

Miejsce konferencji

Zobacz także