IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
22-23 marca 2018
MATERIAŁY

W skrócie o IT

Nadrzędnym celem naszej konferencji jest budowanie relacji służących identyfikacji i zrozumieniu oczekiwań oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych oraz sprawnej, bezpiecznej i optymalnej ze względów ekonomicznych obsługi klientów instytucji finansowych. Głęboko wierzymy, że dzięki corocznym spotkaniom osób z różnych współpracujących ze sobą środowisk, cel ten jest osiągany.

Współorganizatorzy

Partnerzy główni

Partnerzy

Sponsor

Partnerzy medialni

Do konferencji pozostało:

Prelegenci

Miejsce konferencji

Zobacz także