Rada programowa

Piotr Alicki
Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania IT w obszarze bankowości. Od 1 listopada 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnego za Obszar Informatyki i Usług sprawował od 2 listopada 2010 r. do 30 października 2016 r. Zrealizował w tym czasie m.in. następujące projekty: integrację Inteligo do systemów Banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO BP oraz system płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności. Od 11 października 2011 r. do 30 października 2016 r. był Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Od 6 października 2014 r. do 31 października 2016 r. był Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA. Od 1 maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski SA oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu. Został odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP "Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", jest laureatem konkursów "Lider Informatyki 1997", "Lider Informatyki 2010" oraz „Lider informatyki 2012”. Od 2000 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., a w okresie 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A. W PKO Banku Polskim S.A. od listopada 2010 r. do października 2016 r., jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO Banku Polskiego S.A. oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności. Brał udział w pracach Związku Banków Polskich: w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. Od października 2011 r. do października 2016 r. był Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. Na stanowisku Prezesa Zarządu od 2 listopada 2016 r. Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu. Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich; jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”. Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański. W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu BIK S.A.
Roman Durka
Wiceprezes Zarządu, Sygnity
Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia MBA w London School of Economics and Political Science. Od ponad trzydziestu lat związany z sektorem nowych technologii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o., z którym był związany do 1991 roku. W latach 1991-1997 pracował dla IBM Polska Sp. z o.o., gdzie kolejno pełnił funkcje kierownicze: Dyrektora Sprzedaży Sektora Bankowo-Finansowego, Dyrektora Oddziału, Dyrektora Sprzedaży, Zastępcy Dyrektora Generalnego. W latach 1997 – 2006 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym polskiego oddziału firmy Dell. W latach 2006-2007 jako Prezes Zarządu tworzył polski oddział spółki Clearwire. W 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału Sun Microsystems. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nortel Networks Sp. z o.o. W latach 2009-2011 był Prezesem Zarządu Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. W 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Runicom S.A. Od 2012 roku w randze Prezesa Zarządu kierował polskim oddziałem Kapsch BusinesssCom. 1 kwietnia 2015 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Sygnity.
Paweł Jakubik
Członek Zarządu, Microsoft
Od stycznia 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Działu Usług i Konsultingu, Członka Zarządu w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio przez 5 lat prowadził z sukcesami Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft EPG. Wspólnie z zespołem odpowiadał za obsługę największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TU odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia. Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.
Mariusz Kaczmarek
Wiceprezes Zarządu, Euro Bank S.A.
Do Zarządu Euro Banku S.A. dołączył w styczniu 2017 r. Sprawuje nadzór nad pionem procesów operacyjnych banku oraz departamentem skarbu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie związane głównie z branżą bankowości. Był m.in. Prezesem CompFort Meridian Polska, dyrektorem zarządzającym EY Polska. W latach 2011-2013 był Wiceprezesem Zarządu Kredyt Banku odpowiadającym za operacje oraz obszar IT. Zajmował również stanowisko CIO Deutsche Banku PBC oraz Raiffeisen Bank Polska. Mariusz Kaczmarek jest absolwentem Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, a także Advanced Management Program IESE Business School.
Andrzej Kawiński
Regional Sales Director, Giesecke & Devrient GmbH
Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski
Justyna Kesler jest związana z ING od 1992 roku. W latach 1992-2001 pracowała w ING Bank NV/Oddział w Warszawie, a potem, do dzisiaj w ING Banku Śląskim. Od 2004 roku nadzorowała Pion Operacji na stanowisku Dyrektora Banku. Od 2008 r. jest Wiceprezesem Banku nadzorującym Pion Operacji, IT oraz Usług. Justyna Kesler jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
Grzegorz Kuliszewski
Dyrektor Sektora Finansowego, Financial Services ESU Manager, IBM
Doświadczony Menadżer, specjalizujący się w Bankowości, Informatyce i Finansach: • Były wiceprezes Banku BISE i Banku DnB NORD odpowiedzialny za informatykę, zaplecze banku, administrację i bezpieczeństwo oraz księgowość • Posiada wieloletnie doświadczenie w konsultingu – „wielka czwórka”, zarówno w rozwoju biznesu jak i we wdrożeniach • Przeobrażał organizacje w ramach fuzji i przejęć, wykorzystując zdolności w obszarze zarządzania zmianami • Prezentuje rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelami projektów • Zarządzał wdrożeniami kluczowych systemów informatycznych dla banków i instytucji finansowych Absolwent Advanced Management Program organizowanego przez IESE Business School (University of Navarra) oraz certyfikowany Kierownik Projektów (PMP).
Maciej Majewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pentacomp Systemy Informatyczna S.A.
Karol Mazurek
Managing Director Accenture Polska
Jest Managing Directorem w Accenture Polska. Z firmą związany jest od 1998 roku i odpowiada za współpracę z klientami z sektora finansowego w ramach pionu Technology. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu dużymi i złożonymi projektami z obszarów integracji oraz architektury systemów, strategii IT oraz outsourcingu - przede wszystkim dotyczącymi wdrożeń, rozwoju i utrzymania głównych systemów dla klientów z sektora bankowego. Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki stosowanej na Politechnice Warszawskiej.
Bartłomiej Nocoń
Dyrektor Zarządzający, Departament Bankowości Elektronicznej, Bank Pekao S.A.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Z obszarem bankowości elektronicznej oraz zarządzaniem finansami on-line związany od początku swojej kariery zawodowej. Od grudnia 2007 roku na stanowisku dyrektora zarządzającego Departamentem Bankowości Elektronicznej w Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za realizację strategii wielokanałowej obsługi oraz rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej Pekao24/PekaoFirma24 dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Członek Rady Nadzorczej Contact Center- Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Bartłomiej Nocoń posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu innowacyjnymi projektami w sektorze usług finansowych. Wielokrotny prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom z obszaru sprzedaży i realizacji projektów w kanałach elektronicznych oraz aspektom dotyczących nowoczesnych technologii IT i bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.
Leszek Pawłowicz
Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej
Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego
Jaromir Pelczarski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor obszaru operacje i wsparcie biznesu, BGŻ BNP Paribas Polska SA
Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 r. w FX Applied Computer Technology Ltd. Od 1994 r. związany był z BNP Paribas Bankiem Polska (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem, a następnie Fortis Bankiem Polska), początkowo jako specjalista i starszy specjalista ds. informatycznych, zaś w latach 1995-2001 dyrektor Departamentu Informatyki. Od 2001 r. do 2003 r. jako dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Dominet Bank. Od maja 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz dyrektora Obszaru Operacji i Wsparcia Biznesu.
Andrzej Sieradz
Enterprise Architect CEE, Microsoft
Robert Stanikowski
Dyrektor w zespole Technology Advantage, The Boston Consulting Group
Kieruje projektami technologicznymi, które BCG realizuje w Polsce dla firm z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Był zaangażowany w projekty doradcze dla banków i firm ubezpieczeniowych w USA. Ekspert w obszarze wdrażania innowacji IT, wzmacniania współpracy między biznesem i zespołami technologicznymi oraz wdrożeń i integracji systemów informatycznych. Przed dołączeniem do BCG, przez 10 lat pracował w jednym z międzynarodowych banków, gdzie odpowiadał za operacje, IT oraz rozwój nowych produktów. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz programu Executive MBA na SGH/University of Minnesota.

Kontakt z organizatorem

Gdańska Akademia Bankowa

ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
Tel. +48 58 524 49 01
e-mail: poczta@gab.com.pl

Michał Musiał - Partnerzy i Program

Tel. +48 58 524 49 52
e-mail: michal.musial@gab.com.pl

Monika Hommel - Rejestracja uczestników

Tel. +48 58 524 49 42
e-mail: monika.hommel@gab.com.pl

XXII edycja konferencji "IT w Instytucjach Finansowych"

Dziękujemy za udział w XXII EDYCJI konferencji
"IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"
23-24 marca 2017, Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny BGŻ BNP Paribas SA

Konferencja IT w instytucjach finansowych jest dorocznym, branżowym spotkaniem przedstawicieli instytucji finansowych oraz przedstawicieli sektora IT. Charakteryzuje ją nieskrępowana dyskusja ekspercka na tematy związane nie tylko z aktualnymi problemami współpracy sektora IT i instytucji finansowych, ale przede wszystkim o przyszłych wyzwaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych oraz możliwościach wsparcia biznesu przez rozwiązania technologiczne.

W tym roku w ramach konferencji poruszone zostały tematy:

  • Jak widzę bank przyszłości – panel z udziałem prezesów inst. finansowych
  • PSD2 – cyfrowa rewolucja w potwierdzaniu tożsamości
  • Wpływy cyfryzacji na powstanie innowacyjnych modeli biznesu w ubezpieczeniach
  • Cloud / blockchain – praktyczne przykłady zastosowania w biznesie
  • Sztuczna inteligencja w bankowości
     

http://it.projektekf.pl/sites/default/files/IT%20w%20intytucjach%20finansowych%20-%20informacja%20o%...">Tutajwww.youtube.com/watch?v=ufkw1wxVrLA">https://www.youtube.com/watch?v=ufkw1wxVrLA"> mogą Państwo zapoznać się z podsumowaniem poprzejniej edycji konferencji

https://youtube.com/watch?v=ufkw1wxVrLA">Tutajwww.youtube.com/watch?v=ufkw1wxVrLA">https://www.youtube.com/watch?v=ufkw1wxVrLA"> mogą Państwo obejrzeć wideo recencję przygotowaną w roku ubiegłym przez jednego z Partnerów Głównych konferencji.

Z poważaniem
Zespół Gdańskiej Akademii Bankowej