Rada programowa

Andrzej Kawiński
Regional Sales Director, Giesecke & Devrient GmbH
Piotr Alicki
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
Piotr Alicki jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania IT w obszarze bankowości. Funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnego za Obszar Informatyki i Usług sprawuje od 2 listopada 2010 r. Zrealizował w tym czasie m.in. następujące projekty: integrację Inteligo do systemów Banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO BP oraz system płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności. Od 11 października 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Od 6 października 2014 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA. Od 1 maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski SA oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu. Został odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP "Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", jest laureatem konkursów "Lider Informatyki 1997", "Lider Informatyki 2010" oraz „Lider informatyki 2012”.
Ryszard Drużyński
Wiceprezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska S.A.
Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku „Cybernetyka ekonomiczna i informatyka”, specjalizując się w rachunkowości i przetwarzaniu danych. Uczestniczył w wielu krajowych oraz zagranicznych kursach menedżerskich i bankowych, organizowanych przez Ashridge Management College, Szkołę Biznesu Grupy ING, Barclays Bank PLC, KPMG, Ministerstwo Przemysłu i Handlu (egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa). W 1991 roku Ryszard Drużyński związał karierę zawodową z ING Bankiem Śląskim, gdzie piastował rozliczne kierownicze stanowiska. W 1991 roku objął funkcję Kierownika sekcji EPD Wydziału Rachunkowości Krajowej w oddziale banku w Katowicach. W 1992 roku awansował w katowickim oddziale banku na stanowisko Głównego Księgowego. W latach 1996–1998 był Dyrektorem Departamentu Systemów Centralnych w ING Banku Śląskim. Z sukcesem zarządzał wieloma projektami z zakresu operacji bankowych oraz systemów informatycznych banku. Stworzył m.in. centrum obsługi operacji kredytów detalicznych, brał udział we wdrażaniu systemów zabezpieczeń IT, wprowadzał, a następnie modernizował główny system informatyczny banku. Od 1998 do 2000 roku Ryszard Drużyński był Dyrektorem Banku w Pionie Operacji. Od 2000 do 2004 roku jako Dyrektor Banku ds. Operacji i IT zarządzał obszarem operacyjnym i aplikacyjnym w ING Banku Śląskim. Od 1 sierpnia 2004 roku Ryszard Drużyński pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.
Roman Durka
Wiceprezes Zarządu, Sygnity
Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia MBA w London School of Economics and Political Science. Od ponad trzydziestu lat związany z sektorem nowych technologii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o., z którym był związany do 1991 roku. W latach 1991-1997 pracował dla IBM Polska Sp. z o.o., gdzie kolejno pełnił funkcje kierownicze: Dyrektora Sprzedaży Sektora Bankowo-Finansowego, Dyrektora Oddziału, Dyrektora Sprzedaży, Zastępcy Dyrektora Generalnego. W latach 1997 – 2006 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym polskiego oddziału firmy Dell. W latach 2006-2007 jako Prezes Zarządu tworzył polski oddział spółki Clearwire. W 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału Sun Microsystems. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nortel Networks Sp. z o.o. W latach 2009-2011 był Prezesem Zarządu Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. W 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Runicom S.A. Od 2012 roku w randze Prezesa Zarządu kierował polskim oddziałem Kapsch BusinesssCom. 1 kwietnia 2015 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Sygnity.
Magdalena Dziewguć
Head of Google for Work CEE, Google
Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży teleinformatycznej. Jest ekspertem zarządzania segmentem B2B i budowania strategii rozwoju dla firm usługowych. Absolwentka prawa i psychologii, posiada tytuł Executive MBA SGH, jako jedna z niewielu kobiet na świecie ukończyła menedżerskie studia podyplomowe na Harvard Business School. Autorka artykułów o tematyce biznesowej, publikowanych w prestiżowych czasopismach branżowych
Paweł Jakubik
Członek Zarządu, Microsoft
Od stycznia 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Działu Usług i Konsultingu, Członka Zarządu w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio przez 5 lat prowadził z sukcesami Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft EPG. Wspólnie z zespołem odpowiadał za obsługę największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TU odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia. Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.
Mariusz Kaczmarek
CEO, CompFort Meridian Polska
Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa w Warszawie. Absolwent AMP IESE Business School w Barcelonie. od 1 lutego 2015 roku prezes zarządu CompFort Meridian Polska. Przez poprzedni rok był dyrektorem zarządzającym w firmie EY Polska. W latach 2011-2013 pracował na stanowisku wiceprezesa odpowiedzialnego za operacje i IT w Kredyt Banku. Wcześniej, od 2008 roku zajmował stanowisko CIO w Deutsche Bank PBC S.A. W latach 2003-2008 Mariusz Kaczmarek był dyrektorem Departamentu Informatyki w Raiffeisen Bank Polska. W latach 1995 - 2000, pracował w Procter&Gamble - gdzie jako kierownik projektów zajmował się systemami logistycznymi i finansowymi w Polsce, Belgii i w Niemczech.
Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski
Justyna Kesler jest związana z ING od 1992 roku. W latach 1992-2001 pracowała w ING Bank NV/Oddział w Warszawie, a potem, do dzisiaj w ING Banku Śląskim. Od 2004 roku nadzorowała Pion Operacji na stanowisku Dyrektora Banku. Od 2008 r. jest Wiceprezesem Banku nadzorującym Pion Operacji, IT oraz Usług. Justyna Kesler jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
Grzegorz Kuliszewski
Dyrektor Sektora Finansowego, Financial Services ESU Manager, IBM
Doświadczony Menadżer, specjalizujący się w Bankowości, Informatyce i Finansach: • Były wiceprezes Banku BISE i Banku DnB NORD odpowiedzialny za informatykę, zaplecze banku, administrację i bezpieczeństwo oraz księgowość • Posiada wieloletnie doświadczenie w konsultingu – „wielka czwórka”, zarówno w rozwoju biznesu jak i we wdrożeniach • Przeobrażał organizacje w ramach fuzji i przejęć, wykorzystując zdolności w obszarze zarządzania zmianami • Prezentuje rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelami projektów • Zarządzał wdrożeniami kluczowych systemów informatycznych dla banków i instytucji finansowych Absolwent Advanced Management Program organizowanego przez IESE Business School (University of Navarra) oraz certyfikowany Kierownik Projektów (PMP).
Bartłomiej Nocoń
Dyrektor Zarządzający, Departament Bankowości Elektronicznej, Bank Pekao S.A.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Z obszarem bankowości elektronicznej oraz zarządzaniem finansami on-line związany od początku swojej kariery zawodowej. Od grudnia 2007 roku na stanowisku dyrektora zarządzającego Departamentem Bankowości Elektronicznej w Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za realizację strategii wielokanałowej obsługi oraz rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej Pekao24/PekaoFirma24 dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Członek Rady Nadzorczej Contact Center- Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Bartłomiej Nocoń posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu innowacyjnymi projektami w sektorze usług finansowych. Wielokrotny prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom z obszaru sprzedaży i realizacji projektów w kanałach elektronicznych oraz aspektom dotyczących nowoczesnych technologii IT i bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.
Leszek Pawłowicz
Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej
Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego
Jaromir Pelczarski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor obszaru operacje i wsparcie biznesu, BGŻ BNP Paribas Polska SA
Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 r. w FX Applied Computer Technology Ltd. Od 1994 r. związany był z BNP Paribas Bankiem Polska (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem, a następnie Fortis Bankiem Polska), początkowo jako specjalista i starszy specjalista ds. informatycznych, zaś w latach 1995-2001 dyrektor Departamentu Informatyki. Od 2001 r. do 2003 r. jako dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Dominet Bank. Od maja 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz dyrektora Obszaru Operacji i Wsparcia Biznesu.
Dorota Poniatowska-Mańczak
Dyrektor Pionu IT, Credit Agricole Bank Polska
Piotr Puczyński
Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Piotr Puczyński jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zastosowania matematyki. Ukończył również Advanced Management Program (AMP) na prestiżowej uczelni IESE Business School. Uczestniczył w wielu szkoleniach i seminariach z zakresu zarządzania organizacją IT. W trakcie trwającej 25 lat kariery zawodowej, zajmował się głównie wprowadzaniem nowych rozwiązań, zmian i innowacji w dużych instytucjach sektora finansowego. W latach 1989-2004 zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym (Bank Millenium, Bank BWE, Bank NORD L/B), pełniąc funkcje CIO (zarządzającego działem informatyki) oraz CFO (dyrektora finansowego). W tym okresie uczestniczył w projektach związanych z wprowadzaniem do polskiej bankowości nowoczesnych technologii. W latach 2004-2009 był związany z Grupą PZU, gdzie przeprowadził projekt centralizacji obszaru IT. W latach 2009-2013, jako niezależny konsultant oraz jako szef działu Sprzedaży Usług Microsoft Polska, współpracował m.in.: z Bankiem DNB w projekcie restrukturyzacji operacji finansowych na Litwie, z Bankiem BOŚ, Bankiem ING Bank Śląski i BRE Bankiem. W latach 2013-2014 w Poczcie Polskiej pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za strategię i architekturę IT oraz za zarządzanie portfelem projektów.
Andrzej Sieradz
Enterprise Architect CEE, Microsoft
Robert Stanikowski
Dyrektor w zespole Technology Advantage, The Boston Consulting Group
Kieruje projektami technologicznymi, które BCG realizuje w Polsce dla firm z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Był zaangażowany w projekty doradcze dla banków i firm ubezpieczeniowych w USA. Ekspert w obszarze wdrażania innowacji IT, wzmacniania współpracy między biznesem i zespołami technologicznymi oraz wdrożeń i integracji systemów informatycznych. Przed dołączeniem do BCG, przez 10 lat pracował w jednym z międzynarodowych banków, gdzie odpowiadał za operacje, IT oraz rozwój nowych produktów. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz programu Executive MBA na SGH/University of Minnesota.
Feliks Szyszkowiak
Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
Jest związany z Bankiem Zachodnim WBK, a wcześniej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, od 1990 roku. W latach 1990-1998 pracował w Bankowości Oddziałowej, a w latach 1998-2001 zarządzał Obszarem IT i Rozwoju Oddziałów WBK. Od 2001 roku kierował Programem B1 wprowadzającym nowy model Bankowości Oddziałowej i scentralizowany system informatyczny w Banku Zachodnim WBK. Od 2003 roku jest członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, w którym najpierw (do lipca 2007 roku) podlegał mu Pion Zarządzania Ryzykiem. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wharton University.

Kontakt z organizatorem

Gdańska Akademia Bankowa

ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
Tel. +48 58 524 49 01
e-mail: poczta@gab.com.pl

Michał Musiał - Partnerzy i Program

Tel. +48 58 524 49 52
e-mail: michal.musial@gab.com.pl

Monika Hommel - Rejestracja uczestników

Tel. +48 58 524 49 42
e-mail: monika.hommel@gab.com.pl

XXI edycja konferencji "IT w Instytucjach Finansowych"

W dniach 11-12 maja 2016 odbyła się XXI edycja konferencji „IT w instytucjach finansowych” zorganizowana w ramach Projektu Europejski Kongres Finansowy przez Gdańską Akademię Bankową wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

W dyskusjach przed dwa dni konferencji uczestniczyło ponad 140 osób. Z pomocą Rady Programowej oraz Partnerów wydarzenia, którym chcielibyśmy serdecznie podziękować, udało się połączyć przedstawicieli banków, instytucji finansowych oraz ekspertów z renomowanych firm związanych z IT.
To właśnie spotkanie się w jednym miejscu osób z różnych współpracujących ze sobą środowisk złożyło się na tak ciekawe merytorycznie wydarzenie.

Nadrzędnym celem naszej konferencji  jest budowanie relacji służących identyfikacji i zrozumieniu oczekiwań oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych oraz sprawnej, bezpiecznej i optymalnej ze względów ekonomicznych obsługi klientów instytucji finansowych. Głęboko wierzymy, że dzięki corocznym spotkaniom cel ten jest osiągany, dlatego już dziś chcemy zaprosić Państwa na kolejną, XXII edycję tego wydarzenia, która odbędzie się w marcu 2017 roku.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Partnerów konferencji– The Boston Consulting Group, IBM, Sygnity, CompFort Meridian Polska, Pentacomp Systemy Informatyczne, Google for Work za wsparcie i pomoc w organizacji konferencji.

Z poważaniem
Zespół Gdańskiej Akademii Bankowej